عضویت

اعضای WSO که در کنفرانس ها ، سمینارها و کلاس ها شرکت می کنند یک گواهی حضور از WSO دریافت می کنند. برای افرادی که در دوره های تحت حمایت WSO شرکت می کنند ، پس از اتمام دوره (ها) گواهی پایان دوره صادر می شود.